CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ BẢO VỆ
PHÚ HƯNG THỊNH
An toàn của Quý khách - Thành công của chúng tôi
Hotline: 0909 444 122

Bảo vệ yếu nhân – VIP

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước. Trong những năm gần đây đã xuất hiện  nhu cầu cần được bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản mang theo trong người và an ninh xung quanh mình của những yếu nhân (VIP), những người đặc biệt trong xã hội, vì không muốn đối mặt với những rủi ro về an ninh có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi họ thực hiện giao dịch hay đi lại trong thành phố, vào các vùng lãnh thổ.
Để đáp ứng nhu cầu này Công Ty dịch vụ Bảo Vệ Phú Hưng Thịnh có một lực lượng nhân viên cơ động  phản ứng nhanh, có đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ, phản ứng nhanh trong mọi tình huống đáp ứng nhu cầu đi theo bảo vệ những yếu nhân.

Những nhân viên bảo vệ đi theo bảo vệ các yếu nhân ( VIP ):
  • Được huấn luyện đặc biệt, chuyên trách cho công tác bảo vệ yếu nhân.
  • Chiều cao cân nặng, võ thuật đạt tiêu chuẩn bắt buộc
  • Tư cách đạo đức tốt, sẽ đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng có nhu cầu được bảo vệ trong loại hình này.
Chúng tôi luôn luôn kề vai cùng bạn.
Hãy gọi bất cứ lúc nào bạn cần đến chúng tôi!